Тека Методиста

Юнацькі бібліотеки в європейському контексті : матеріали Школи керівника, 19-20 жовт. 2017 р., м. Київ

Впровадження в роботу бібліотек України для юнацтва, молоді Цілей сталого розвитку

Участь у міжнародній програмі Come Write In

Протидія інформаційним війнам: інформація як щит і меч : бібліогр. покажч. / уклад. : Г. Буркацька, А. Саприкін ; консультант і авт. передм. В. Настрадін ; ред. : С. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – К., 2014. – 54 с.  

Бібліографічний покажчик «Протидія інформаційним війнам: інформація як щит і меч» містить відомості про книги, брошури, статті, електронні ресурси щодо стану, тенденцій та перспектив
розвитку інформаційної політики України, безпеку держави, суспільства, людини. Актуальність покажчика зумовлена передусім новими інформаційними викликами громадянському суспільству
України. Його мета – сприяння захисту культурного та інформаційного простору України.
Інформаційні джерела в покажчику згруповано в 5 розділах, а у межах розділів – в алфавітному порядку. Джерела, позначені «*», знаходяться у фондах Державної бібліотеки України для юнацтва.
Матеріал доповнено словником основних термінів і понять з теми.
Призначено студентам, викладачам навчальних закладів, практикам, які займаються даною проблематикою, та бібліотечним працівникам.


Молодь в українському суспільстві. вип.13 -
БІБЛІОТЕЧНА УКРАЇНА – ЮНАЦТВУ: ЦИФРИ І ФАКТИ 2011 -
Робоча тека методиста -
БІБЛІОТЕЧНА УКРАЇНА – ЮНАЦТВУ: ЦИФРИ І ФАКТИ -
Видавнича дiяльнiсть ОЮБ за 2009 рік -