Бібліотека – школі

Серія презентацій "Бібліотека-школі" розповість про інформаційні ресурси та веб-інструменти, що допоможуть вчителям проводити цікаві інтерактивні уроки в школі:
Сучасне методичне бачення інтерактивного уроку історії

Урок ОБЖ from Юнацька Бібліотека

"Роль портрета на уроках образотворчого мистецтва та художньої культури".

Бібліографічний список книг:


Світова культура
Греченко, В.А. Світова та українська культура з тестовими завданнями: [довідник для шк. і студ.] / В.А. Греченко, І.В. Чорний. - К. : Літера, 2009. - 416с.
Гриценко, В. Людина і культура : Навч. посібник для старшокл. / В. Гриценко. - К. : Либідь, 2000. - 368 с.
Збірник завдань для державної підсумкової атестації з художньої культури. 9 кл. [Образотворчі матеріали]/ Л.М. Масол, О.В. Гайдамака, Н.Г. Мінасян, В.Й. Горовенко. - К. : Центр навчально-методичної літератури, 2011. - 48с.
Климова, Л.В. Художня культура. 10 кл. : підручник/ Л.В. Климова. - К. : Літера, 2010. - 176с.
Кондрацька, Л.А. Світова художня культура. 8-11 класи. Програма для загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв та мистецьких навчальних закладів. Календарно-тематичне планування / Л.А. Кондрацька. - Тернопіль : Навчальна книга, 2000. - 80 с.
Миропольская, Н.Е. Художественная культура. 11 кл. : учебник : уровень стандарта / Н.Е. Миропольская, Л.М. Масол, Е.В. Гайдамака ; под. общ. ред. Н.Е. Миропольской. - К. : Освіта, 2012. - 176 с.
Художня культура світу: Арабо-мусульманський культурний регіон. Африканський культурний регіон. Індійський культурний регіон. Далекосхідний культурний регіон: Навч. посіб. / Н.Є. Миропольська, Е.В. Бєлкіна, Л.М. Масол та інш. - К. : Вища школа, 2003. - 191с. : іл.
Шевнюк, О.Л. Українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник/ О.Л. Шевнюк. - 2-ге вид., випр. - К. : Знання-Прес, 2003. - 277с.
Періодичні видання:


Портрет епохи Відродження
Андрущенко Ю. Епоха Відродження / Юлія Андрущенко // Дніпро. – 2012. – № 1. – С. 136-137.
Братко В. О. Загальна характеристика культури і літератури доби Високого Відродження / В. О. Братко // Зарубіжна література. – 2010. – № 1. – С. 15-18.
Бур’ян О. Ренесанс / Ольга Бур’ян // Дніпро. – 2012. – № 1. – С. 132-135.
Карпинос И. Тициан: Виртуоз эпохи Возрождения / Ирина Карпинос // Личности. – 2011. – № 9. – С. 60-79.
Козленко Р. О. Рафаель і золотий перетин / Р. О. Козленко // Зарубіжна література. – 2010. – № 1. – С. 55-56.
Кокетливые завитки. Три эпохи – Ренессанс, Барокко, Рококо // Генеральный директор. – 2012. – № 103. – С. 112-116.
Ливанова М. Сандро Боттичелли: в сомнениях / Марина Ливанова // Личности. – 2011. – № 7. – С. 62-81.
Прісич Н. Великі європейські стилі / Наталія Прісич // Шкільний світ.– 2012. – № 20. – С. 17-19.
Серопян Є. Образотворче мистецтво епохи Відродження / Євгенія Серопян // Шкільний світ. – 2012. – № 20. – С. 15-18.
Стефанович Д. Л. Альбрехт Дюкер: у пошуках досконалості / Д. Л. Стефанович // Країна знань. – 2012. – № 6. – С. 17-21. Поч. Закінч. у № 7. – С. 24-27.
Титан Ренесансу. Леонардо да Вінчі // Шкільна бібліотека. – 2012. – № 5. – С. 14-15.
Шкаруба Л. М. Возрождение: две стороны одной медали / Л. М. Шкаруба // Всесвітня література та культура. – 2010. – № 10. – С. 2-22.
Шкаруба Л. М. Леонардо да Винчи: культурное воспоминание и наше завтра / Л. М. Шкаруба // Всесвітня література та культура. – 2010. – № 10. – С. 31-40.

Комментариев нет: