пятница, 8 октября 2010 г.

Всеукраїнська промо-акція "1 000 000 думок про книгу"

Розпочато збір роздумів та висловлювань у рамках Всеукраїнської акції «1000000 думок про книгу»

Безпрецедентна Всеукраїнська промо-акція "1 000 000 думок про книгу"


Положення: Всеукраїнська промо-акція "1 000 000 думок про книгу" проводиться в рамках Всеукраїнського благодійного проекту "З книгою в серці".
Метою акції є привернення громадської уваги до проблеми кризи читання серед молоді, популяризація книги та заохочення молоді до систематичного читання.

Шлях реалізації: анкетування громадян України в мережі державних бібліотек, шкіл, установ, провідних вищих навчальних закладів, молодіжних, суспільних організацій та об’єднань, приватних компаній та фірм, інших відповідних закладів та відомих в Україні та за її межами особистостей.

Благодійний фонд узагальнить зібрані думки і видасть Альманах "Думки про книгу". Альманах буде включати два розділи висловлювань видатних та відомих людей та думки про книгу пересічних громадян України. Презентаційні примірники буде вручено всім державним та громадським організаціям, що візьмуть активну участь в акції. Також подарункові екземпляри Альманаху "Думки про книгу" будуть передані Президентові України, Прем’єр-міністрові України, Міністрові України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністрові культури і туризму України, Міністрові освіти і науки України та іншим високопосадовцям.

На сьогодні Книга рекордів України підтвердила унікальність Всеукраїнської промо-акції "1 000 000 думок про книгу" та планує занести встановлений рекорд до категорії "Культура, благодійність, добрі вчинки".
Організатор: Благодійний фонд Влади Прокаєвої «Обдаровані діти – майбутнє України»
Офіційний старт акції: 29 вересня 2010 р.
Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована
Всеукраїнська промо-акція "1 000 000 думок про книгу"


Книга на сучасному етапі розвитку цивілізації залишається одним із найбільш ефективних інструментів передачі інформації.

В умовах розвитку науково-технічного прогресу, зокрема інформаційних технологій, існує проблема зниження рівня читацької культури населення, а також інтересу до користування друкованою книгою як джерелом інформації, особливо у молодого покоління.
Читання дає змогу особистості інтегруватися в національну та світову культуру, а рівень культурної компетентності громадян є важливим чинником економічного і політичного розвитку країни, її конкурентоспроможності.

Сучасна ситуація в Україні характеризується як криза читацької культури. Це зумовлено, з одного боку, втратою у суспільстві інтересу до читання, з іншого комплексом проблем вітчизняної книговидавничої галузі. За даними соціологічного опитування, 46 відсотків населення України не купує книжок, тому що не має потреби у читанні. Зазначена проблема актуальна не тільки для нашої країни, а і для інших країн світу. Однак ситуація в Україні ускладнюється тим, що внутрішній ринок книжкової продукції заповнений більш ніж на 90 відсотків продукцією іноземних видавництв, виданою переважно російською мовою. За офіційними статистичними даними, на сьогодні в Україні випускається 1,2 книги в розрахунку на одну особу, що в чотири рази менше, ніж у Росії, та в чотири – вісім разів менше, ніж у країнах ЄС. Книжкова продукція вітчизняних виробників перебуває в нерівних конкурентних умовах на власному ринку.

Зазначені фактори гальмують розвиток інформаційного суспільства в Україні, не дають можливості адекватно інтегруватися у сучасні глобальні процеси у світовій економіці, політиці, культурі, освіті та науці.

Саме для виявлення причин вищевикладених проблем та розроблення дієвих механізмів боротьби з ними, відповідно до національного законодавства:
Конституції України
Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (від 27.01.1995 №32/95-ВР);
Концепції Державної цільової програми популяризації вітчизняної книговидавничої продукції на 2009 – 2012 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2008 № 772-р);
Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1228-р);
Закону України "Про захист суспільної моралі" (від 20.11.2003 № 1296-IV).
Благодійний фонд Влади Прокаєвої "Обдаровані діти – майбутнє України" розробив та реалізує безпрецедентну Всеукраїнську промо-акцію «1 000 000 думок про книгу».
Дана Акція цілком відповідає поточним і стратегічним напрямам державної політики в галузі розвитку та підтримки вітчизняного читання та бібліотечної справи та передбачає поєднання зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, бібліотек, закладів освіти, громадських організацій, представників бізнесу, спрямованих на заохочення громадян, особливо молоді, до активного читання; надання державної підтримки для поповнення бібліотечних фондів, видання книжкової продукції, що стимулюватиме інтерес до читання.

Запрошуємо до тісної та плідної співпраці!
Давайте популяризувати українську книгу і піднімати престиж читання разом!

Координатор проекту:
Косинська Ольга
Тел./факс: 044 521 60 35
Моб. 067 409 02 91
Е-mail: dumka@prokaevafund.org

Комментариев нет: