понедельник, 29 октября 2012 г.

Бібліотеки – з ретроспективи в перспективу.


Мандрівка часом із одним питанням –
Чи не застаріла бібліотека?

Так, це питання задають працівникам, а то і користувачам бібліотеки книжкової часто – чи не застаріла вона? Все  можна знайти в Інтернеті. Намагатимусь дати відповідь. Знайти можна все. А чи вдасться? Володіння алгоритмом пошуку  і розташування інформації – ось один із принципів роботи бібліотеки… Ми маємо справу з бібліотекою, як із зібранням матеріальних носіїв інформації на тому чи іншому матеріали вже протягом століть. Це більше, ніж звичка, це – перша асоціація із поняттям «бібліотека».
Ретроспектива
         Що каже про книгозбірню сам Інтернет, найбільша енциклопедія мережі «Вікіпедія»? Бібліоте́ка— культурно-освітній заклад, що здійснює збирання друкованих і рукописних матеріалів, проводить їх опрацювання і відображення у каталогах, організовує відповідне їх зберігання, збереження і обслуговування ними читачів.
Це – не вичерпне розуміння бібліотеки, адже далі, в тій же статті, говориться про Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»,  який дає наступне визначення: Бібліотека — інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, організація) або структурний підрозділ, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки.
Звичне  значення терміну  бібліотека — колекція книг, або приміщення де зберігаються книги. Сучасне значення терміну – це впорядкована інформація, доступна користувачеві. Тобто мова вже не йде про матеріальні носії як такі. Мова йде про першочерговість інформації. І ми будемо відштовхуватись саме від цього – чи є протиріччя між бібліотекою як зібранням матеріальних носіїв, та бібліотекою, як зібранням впорядкованої інформації, доступної «з моніторів».
Давайте зробимо маленьку мандрівку в минуле і розглянемо бібліотеки, коли вони ще були «зібранням носіїв», а не «чистої інформації». Навіть на тому рівні бібліотека робила немало якісних та кількісних стрибків.
Астрологічні прогнози
 з бібліотеки Ашшурбаніпала
Ось клинопис на глині… Бібліотека Ашшурбаніпала,  найдавніша з відомих бібліотек, заснована у 668-627 роках до н. е.  у місті Ніневія. Тисячі  глиняних табличок з клинописними текстами, найбільша бібліотека Давнього Сходу.  Система клинопису була у використанні 35 століть аж . до 1 століття нашої ери. І її повністю замінив алфавіт в період  римської епохи. З початку I ст. н.е. у світі не використовується жодної клинописної системи. Більше того, ніхто не пише на глиняних табличках! 
         Можемо уявити засмученого майстра, що створював таблички, і писаря, що ретельно вибивав на них закорлючки, коли пергамент та папірус  стали визнані як більш сучасний матеріал для письма. Звісно, був період, коли вони існували одночасно.  І майстер, що виробляв пергамент, і купець, що закуповував безцінний папірус, говорили – «ваш матеріал застарів, вибирайте сучасне». Та навіть в той період протягом тисяч років одночасно існували глина, шкіра і листя, які давали базу для письма.
Бібліотека Ашшурбаніпала,
 малюнок-реконструкція
Так, пергаментна бібліотека існувала у ІІ столітті до нашої ери в Пергамському царстві і місті Пергам. Заснував її Евмен ІІ, і містила ця бібліотека біля 200 тис. книг, і серед них – твори Гомера. Кажуть, всю бібліотеку Марк Антоній подарував Клеопатрі… 
         Згадаємо ще одну цікавину. Птоломей V забороняв експортувати цінний папірус  з Єгипту, і знов технологія пішла далі, створивши власне пергамент з козячих та овечих шкір. Матеріал зберігався довго, і був економічно вигіднішим. Крім того, якісні пергаментні книги збереглись і по сьогодні, а чи кожен оптичний диск може похвалитись такою довготривалістю?
В Александрійській бібліотеці — найбільшій   в період  еллінізму,  заснованій на початку 3 століття до н. е., розміщувалось  тисячі  сувоїв, як пергаментних, так і папірусних.
Про що ми говоримо? Мінявся матеріал  книг. Але функція бібліотек була одна й та сама протягом тисяч років – надавати інформацію. При цьому папірус і пергамент кардинально відрізнялись від глини, а на одному сувої можна було розмістити інформації в десятки разів більше, ніж на глиняній табличці, обмеженій розміром і вагою… І можна легко уявити ситуацію, коли майсер-клинописець, висунув старанно кінчик язика, вчиться писати літери алфавіту на модному і новітньому, і такому «незручному» і незвичному… пергаменті! Користуючись не ножем і металом, а стилом і деревом. Революція і перспектива!
…Безцінний папір – «позасучасне» тло знання, винайдений давно… Його  виготовляли вже у II столітті до нашої ери. Про це свідчить знахідка  1957 р.  в печері Баоця північної провінції Китаю Шаньсі. Там відкопали  гробницю, у якій знайшли обривки аркушів паперу.
І знов «Вікіпедія» нам на допомогу – мережевий ресурс, що розповідає про немережеву давнину. «…папір у Китаї робили з пеньки, а ще раніше з шовку, який виготовляли з бракованих коконів шовкопряда.
Цай Лунь, винахідник паперу
У Китаї виробництво паперу стало поширеним так, що на базарі можна було побачити писаря-виробника паперу, який тут же черпає з відра масу, викладає аркуші паперу на дошку і сушить на сонці, а виготовлений ще не  просохлий аркуш такого паперу - часто писар кладе на спину клієнта і пише під його диктовку лист»
В Європі папір з’являвся поступово. Французький вчений Авенель писав про це: "Він прийшов з Китаю дуже повільним шляхом, із середньою швидкістю, можливо, сто кілометрів на сто років. У 650 році його бачили в Самарканді, в 800 році - в Багдаді, в 1100 році він дійшов до Каїра, потім він проходить по березі Африки, перепливає через Середземне море і довго не переходить Лангедока». Папір йшов, йшов і прийшов. І раптом всі ці глиняні таблички давнини, пергамент і папірус стали чимось архаїчним і несуттєвим.
Біблія = Библїа, сиреч книгы Ветхаго и Новаго
Завета, по языку словенску. –
Острог: Друкарня К. К. Острозького,
 друкар Іван Федоров, 
1581. – 2°. – [628] арк. – 2° c.
Знову перескочимо у часі. Рукописні книги Середньовіччя – надто дорогі, щоб бути масовими, і надто коштовні, осідали в місцях просвітницьких, храмах і монастирях. Сувої відійшли у суворе минуле. І знов в довгий, багатовіковий  період переходу поставало питання актуальності та перекваліфікації.
А бібліотека поки лишалась сама собою – змінювались лише матеріали, на яких викладалось знання, спосіб викладення та… доступність цього знання загалу. Вона аж до сучасності  була обмежена – вчені, священики, багатії…  Книга – безцінність,  сумніватись в достовірності інформації в ній не буде ніхто, адже занадто багато ресурсу вона вимагає.
Йоганн Гутенберг
Глобальне розповсюдження механічного друку  походить з Німеччини.  Винахід 1439 року - механічний друкарський прес Йогана Гутенберга.  І найширше розкриття можливостей друку – у 19 столітті, яке ознаменувалось також і розквітом періодичної літератури, тобто газет і журналів.
Хоча перші способи друку були винайдені там, де і сам папір, у Китаї, рукописи протягом цілих тисяч років були актуальними. І раптом – друк. Знову ми можемо уявити гордовитого друкаря, який с посмішкою дивиться на відхід рукопису у минуле, і радить майстру-літописцю перенавчатись.      
         Революція і перспективи.  Друк практично закрив питання рукописної книги, здешевив книгу і зробив бібліотеки доступними. Друк зробив книгу оціненою, а знання – безцінним. Оскільки відтепер питання поставало в кількості і в якості тексту, з якого користувач міг вибирати - що саме його цікавить, що йому треба…
І бібліотека – як класифікатор і універсальний пошуковик, за допомогою знавців-бібліотекарів, давала йому поради, знаходила для нього все, що потрібно.  Бібліотека знов лишилась сама собою, змінивши лише фактор доступності і вийшовши із темряви храмових підвалів та коштовних колекторів при елітних університетах на світло загального просвітництва. 
20 століття дало поштовх новій бібліотечній революції. Наразі мова поки не йшла про кардинальні зміни матеріальних носіїв знання, принаймні на початку століття. Хоча й розпочалось фільмування книг, а в середині вже з’явились і перші електронні носії. Втім, справа була не в цьому. А в новій можливості копіювати інформацію – офсетні копіювальні машини, а згодом і ксерокси зробили інформацію не лише доступною. Вони зробили її відкритою і множинною. Вже не поставало питання „де взяти рідкісну книгу”. Постало питання „у якій кількості її скопіювати”. Елітність бібліотек почала відходити у минуле.
Бібліотека 20 століття – це місце загального просвітництва всіх соціальних прошарків людей. Мігранти, мільйонами кочуючи в Америку та Австралію, вимагали нових знань, і бібліотеки прийшли їм на допомогу. Можливість отримати відомості про країну, мову, культуру будь-якої країни, навчитись новим спеціальностям власноруч, самоосвіта – все це давала нова бібліотека. 

Бібліотека в Лондоні.
Фото з Великої Радянської Енциклопедії
У середині століття бібліотека відіграє і роль пропаганди державних цінностей, визначаючи національну свідомість мігрантів та жителів країн. В Радянському Союзі, Америці та ряді інших країн книга та будь-яке друковане видання нерідко направлені на пропаганду, політичну і соціальну.
20 століття збільшує об’єми інформації, доступної для людей, в мільйони разів. І бібліотека починає відігравати нову функцію – пошуковця. Вона володіє багатьма інструментами каталогізації, розподілу відомостей, актуальних для одної людини і лишніх для іншої.
Наприкінці століття бібліотека поступово „всмоктує” в себе інші функції та можливості. Медіатеки, радіо, телебачення – всі можливості інформатизації суспільства слугують цій структурі. Архівування даних, поступове оцифровування відомостей приходять на зміну мікрофільмам. Копіювання стає простішим – з’являються ксерокси.
Чи починає застарівати бібліотека? Ні, вона йде поруч із еволюцією інформації, розкриваючи  все нові і нові грані.

Перспективи

Нарешті – 21 століття, Інтернет. Якісно інший спосіб передачі інформації, матеріальні носії змінились докорінно, і ми маємо справу з дисками і флешками, електронними книгами та власне Інтернетом…  Чи звернемось ми до книги? Як показує досвід багатьох тисяч років – повинно пройти не одне століття,  поки книга на папері відійде у повне минуле, якщо це взагалі станеться. Можливо, повинні з’явитись інакші  засоби передачі інформації, коли вже оцифрована інформація стане застарілою. Але бібліотека змінилась докорінно – вона, наразі зберігаючи матеріальні носії від книги і до дисків, визначається першочерговим фактором – доступністю.
Звичка людини тримати інформацію в руках занадто сильна. Цей психологічний аспект пояснює, чому, купуючи електронну книгу, в яку можна „закачати” пів-бібліотеки світу, людина все одно формує і книжкову бібліотеку вдома. Це не пережиток старого. Це потреба у естетичному і зручному викладенні інформації, у затишку та красі. І поруч із електронними книгами, які вже давно з’явились у бібліотеках світу, людина приходить в бібліотеку за книгою друкована. Можливо, застарілою стане сама друкована книга, яка ще не одне десятиріччя буде все ж таки символом знання та навчання. Але не застаріє бібліотека. 
Потреба людини отримувати все більше і більше доступної якісної інформації вимагає інструменту пошуку та фіксації. Вимагає пам’яті, що теж впливає на сутність бібліотеки, яка гнучко еволюціонує із плином часу. Бібліотека як новітня структура приходить на допомогу,  стає інструментом роботи із всіма гігантськими об’ємами інформації, які навалом лежать в Інтернеті. В сучасній бібліотеці є немало способів знайти саме те, що потрібно читачеві – каталоги та пошукові системи. Ми маємо справу не з „книгозбірнею” як такою, а із ретельно розподіленою по темах та аспектах інформацією для кожного бажаючого, і для будь-яких інформаційних потреб.
Бібліотека в Лондоні. Сучасний вигляд
Матеріальні носії, які пропонує сучасна бібліотека – диски, книги та інше – це фіксація інформації. Адже в Інтернеті все змінюється миттєво. Ми вже звертались до  «Вікіпедії» як до прикладу сучасної доступної для загалу інформації – гнучкої і не завжди перевіреної та професійної. Вона  може дати лише поверхневе знання. Як і значна кількість інтернет-сайтів. Бібліотека дає змогу зафіксувати і зберегти цю інформацію, а також перевірити її. Для цього існують не тільки архівні фонди, але і чисельні довідки, живі та віртуальні, де професійні науковці та знавці можуть знайти відповідь на поставлену проблему та питання.
Діяльність сучасної бібліотеки багатовекторна. Це – її шлях у майбутнє і в процвітання як соціальної та навчальної структури. Сучасна бібліотека  направлена на навчальну, наукову та науково-дослідну роботу, і лише потім – на розвагу та дозвілля. Бібліотека пропонує інструменти пошуку та перевірки інформації з Інтернету, фіксує та зберігає необхідне, дозволяє оперувати надзвичайними об’ємами відомостей, статей, книг, досліджень. Бібліотека зберігає та фіксує періодичні видання, значення яких поступово змінюється, щось відходить у минуле, щось – залишається «дзеркалом минулого» для майбутнього. Оцифровування  друкованих видань – один із багатьох шляхів сучасної бібліотеки. Мільйони книг  в проекті GoogleGooglebooks – доступні для загалу, їх кількість зростає. Багатогранність бібліотечної справи вимагає постійної роботи із Інтернетом, тому майже кожна бібліотека сьогодні пропонує доступ в мережу та роботу з електронними бібліотеками.
Бібліотека – гарант достовірності та збереження інформації, інструмент пошуку її, психологічний аспект зручності та затишку. Можливо це де в чому ідеалізований опис бібліотеки як соціального інституту, але кожний заклад бере щось від цих універсальних функцій.
Зараз важко говорити про те, чи відійде друкована книга у минуле із розповсюдженням книг електронних. Але говорити про застарілість бібліотеки як соціальної, навчальної, наукової, виховної та дозвільної установи – не актуально взагалі.
Offline Wikipedia = книга  Wikipedia
Базові історичні матеріали для цієї міні-мандрівки були знайдені у «Вікіпедії». А чи знаєте ви, що частина «Вікі» була надрукована кілька років тому? Ось вона. Зробив це Роб Меттьюз, і про нього ви також зможете прочитати у „Вікі”. А в цій книзі наразі  – біля 5000 сторінок. І це  далеко не вся «Вікі», адже відкритий ресурс постійно змінюється і  доповнюється. А таку „книжицю” ми можемо навіть потримати в руках, хоча не варто сподіватись на поширений тираж…
Матеріал підготувала методист 1 кат.
відділу зв’язків з громадськістю
Петрова Олександра

7 комментариев:

Анонимный комментирует...

To get these private channel codes you can go to streamfreetv.
The new features from Roku will start kicking in this week
for owners of the Roku steaming video player models Roku 2, Roku LT, and Roku HD #2500.
This is useful if your TV is connected to an audio system, as you can browse your i - Pod library and select songs wirelessly from the handheld device.


my webpage; roku 2 xs

Анонимный комментирует...

Now you should know how to buy a digital camera that you can enjoy for years to
come. If not, can not be any tech backup for you will be able to achieve.
If your camera is not displayed as a drive letter when connected to your
PC you may try with a digital camera card reader.


Here is my weblog: nikon d7100 review

Анонимный комментирует...

7 inches wide, the nexus 7 is compact enough to slide into a jacket pocket.
All five screens are fully customizable with widgets, shortcuts, apps, and photos.
One important feature of the Samsung Galaxy Nexus
White Smartphone is its camera of 5 Mega Pixel.

Анонимный комментирует...

School-age kids have become the world's youngest i - Phone developers. This software can convert DVD to various video formats such as MPEG-4, AVI, WMV, FLV, 3GP, VOB, etc. For example, last year the media industry executives said Apple has been considering whether to launch subscription television services.

Here is my site ... apple tv review

Анонимный комментирует...

They must have been forced to face several uncomfortable issues as far as the
use of their i - Phone is concerned. 3 inches screen, there is 285 pixel
in one inch, it is also called ppi. With this Samsung Galaxy Tab media dock You
can convenient sync the tablet with a computer and charge it at the same time.


Review my web blog :: samsung galaxy tab 2

Анонимный комментирует...

However, with a mobile phone, you will have to be acutely aware of your surroundings.
When it comes to connectivity, the T-Mobile
G1 packs a real punch. You can convert more than hundred different types
of currencies and will be able to keep up with the currency rate changes.


My homepage samsung s4

Анонимный комментирует...

The hold is one of numerous accessories that can be utilized on the Canon 5D.
With so many additional and better features in the Canon 5D Mark III camera, it is not surprise that it is available at a much higher price than the 5DMark III camera.
This comes in specially handy when driving a car and
you have a i - Pod Touch stand with you so you can easily slip your phone into that and not worry about it getting damaged in
any manner.

Here is my website: canon mark 5d iii